Posted on

NATIONAL SALE BLOEMFONTEIN 2015 NASIONALE VEILING

Turnover on National Sale:

The National Sale of the Dohne Merino Breed Society was hosted by CMW on the 18th February 2015 in Bloenfontein. An outstanding feature of this sale, was the well-disciplined manner in which the entire event was organized by CMW.

A total of 46 outstanding stud rams were sold at an average price of R29 293. Both the average price (-R272) and turnover R1 347 500 (-R12 990) were marginally lower than 2014. Maintaining such high price levels for a period of more than three years, speaks volumes for the high standing of the breed in the Sheep and Wool industry. Congratulations to Mr Clark Rattray and DH (Boeta) Wessels who attained the highest price of R130 000 for two individual rams.

Turnover on all sales:

The turnover for the 2015, R22 793 750 was R1 203 550 (5.02 percent) lower than the record set for 2014. The total number of 2718 rams sold during 2015 also represents a decline of 56 rams (2 percent) compared to the record number sold in 2014. The conclusion of a slight drop in the price for Dohne Merino rams, can be ascribed to the generally negative economic and agricultural climate prevailing for the past two years now. In actual fact a substantially larger drop in price was to be expected and all Dohne Merino breeders must be congratulated for their outstanding effort to provide the best possible quality rams to the woolled sheep industry. Although the positive wool market contributed to the sustained high level of ram sales at relatively stable prices, breeders may have to contemplate even tighter market conditions in the short term. Effective use of the Dohne evaluation system, coupled with precision management and even more intensive marketing, will be the key to improved profitability in the Dohne Merino industry.

Top breeder award

The National Top Breeder award for 2014 was awarded to Mr. Michael Swart of Swarco Dohnes, Swartrivier, Caledon, at the pre-sale function of the national sale. The Swarco stud has performed outstandingly at National Sales over a long period of time. All persons involved in this stud justly deserved the honors bestowed on them and CMW presented special jackets to the Swarco team for their extremely high levels of dedication and loyal support.

It was with sadness that council had to bid farewell to Mr. Freddy Schmidt after 20 years of excellent service to the council of the Dohne Merino Breed Society. Freddy’s example will be hard to follow and President Koos Vosloo presented a special certificate to Freddy to express the gratitude of council for his unselfish service for almost a lifetime.

Dohne Merino SA wishes to extend its gratitude to all advertisers in our Journal and especially breeders who bid on the special advertising space, for their loyal support. A word of special thanks also to our main sponsors—BKB-CMW-Voermol-Molatek.

Omset op die Nasionale Veiling:

Die Nasionale Veiling van die Dohne Merino Telersgenootskap is op die 18de Februarie 2015 deur CMW aangebied. Die uitstaande kenmerk van hierdie veiling was die goed georganiseerde wyse waarop die totale geleentheid deur CMW aangebied en bemark is.

‘n Totale getal van 46 uitstaande stoet ramme is teen ‘n uitstekende gemiddelde prys van R29 293 verkoop. Beide die gemiddelde prys (-R272) en omset R1 347 500 (-R12 990) was marginaal laer as dié vir 2014. Die handhawing van sulke hoë prysvlakke oor so ‘n lang periode (meer as drie jaar) spreek boekdele oor die die hoë aansien van die ras in die Skaap en Wolbedryf. Geluk aan Mnre. Mr Clark Rattray en DH (Boeta) Wessels wat die hoogste prys van R130 000 vir twee individuele ramme behaal het.

Omset op alle veilings:

Die omset vir 2015 nl. R22 793 750 was R1 203 550 (5.02 persent) laer as die rekord wat in 2014 daargestel is. Die totale getal van 2718 ramme verkoop gedurende 2015 verteenwoordig ook ‘n afname van 56 ramme (2 persent) in vergelyking met die rekord getal verkoop in 2014. Die gevolgtrekking dat daar ‘n effense verlaging in die prys van Dohne Merino ramme is, kan toegeskryf word aan die algemene negatiewe ekonomiese en landbou klimaat wat nou al vir minstens twee jaar lank duur. In werklikheid was daar ‘n veel groter verlaging in prys te wagte en alle Dohne Merino telers kan geluk gewens word met hulle uitstaande poging om die beste moontlike gehalte ramme aan die wolskaapbedryf te voorsien. Hoewel die positiewe wolmark bygedra het tot hierdie voortgesette relatief stabiele hoë peile van ramverkope, mag telers selfs strawwer marktoestande oor die kort termyn ondervind. Doeltreffende gebruik van die Dohne evaluasiestelsel gekoppel met presisie bestuur en nog meer intensiewe bemarking mag die sleutel wees tot hoër winsgewendheid in die Dohne Merino bedryf.

Topteler Toekenning

Die Nasionale Topteler toekenning vir 2014 is aan Mnr. Michael Swart van Swarco Dohnes, Swartrivier, Caledon, toegeken tydens die voor-veilingsfunksie by die Nasionale veiling. Swarco Dohnes het oor ‘n baie lang periode uiters goed presteer op Nasionale veilings. Al die persone wat by die stoet betrokke was, het die eer wat hulle toegeval het, verdien en CMW het ook spesiale baadjies aan die SWARCO-span toegeken vir hulle toegewyde diens en lojale ondersteuning van die ras.

Daar is met hartseer afskeid geneem van Mnr. Freddy Schmidt na 20 jaar se ononderbroke en uitstekende diens as raadslid van die Dohne Merino Telersgenootskap. Freddy se spore sal moeilik volgestaan kan word en President, Koos Vosloo, het ‘n spesiale sertifikaat ter erkenning en waardering vir sy onbaatsugtige diens vir amper ‘n leeftyd!

Dohne Merino spreek ook sy waardering uit aan alle adverteerders en spesifiek al die telers wat deelgeneem het aan die opveil van die voorkeur advertensie spasie in die Joernaal. ‘n Woord van spesiale dank aan ons hoofborge—BKB-Virbac-Voermol-Molatek-CMW vir hulle lojale ondersteuning.

CAPTIONS for Photos:

National Sale Bloemfontein; Top Price R130,000
Photo L/R: Dewalt Meyer, Leon Meyer ,Patric van der Schyff , Jonathan van der Schyff (Buyers, Lepat Farming, Fochville);Jaco Saaiman (CMW ,Frankfort); Clark Rattray ,Pleasant View Stud, Swartberg (Seller)

National Sale Bloemfontein, Second ram; Top Price R130,000;
Photo L/R:WJ van Deventer (Buyer), Boeta Wessels, Weska Dohne Stud, Bredasdorp (Seller), Jan van Deventer(buyer), Pieter du Plessis (BKB), Koenas van der Westhuizen (buyer), Ean