Posted on

PP MONG SALE 7 JUNE 2016

22ste PRODUKSIEVEILING – DINSDAG 7 JUNIE 2016 om 11:00 – FLORINA, VILLIERSDORP
D I E   B E S T E   W O R D   N E T   B E T E R


DOHNEMERINO STOET 65 AA & A gekeurde ramme
(Onder Beskering van die Dohne Merino Telersgenootskap)

B E S I G T I G I N G : MAANDAG 30 MEI 14h00

N A V R A E : PP MONG TRUST Bertus Mong (k) 028 841 4608 (Sel) 082 947 0701
Laurie Pohl (k) 028 841 4036 (Sel) 082 947 0713
BKB Hennie Hattingh, Caledon 082 786 1534

Top diere op die veiling

teelram1JvD160316-10 AB 12 1345 AA

Topvaar – AB12.1345 : Tweeling AA; Ma – 7 lammers uit 4 parings!
Eie Prestasie (VTW’s) : S Direk +2.30; S Mater -0.12; LM +3.09; SVM +0.36; VD -0.37; AM 14.20
Half aandeel 1 Julie – 1 Jan 2017

teeltram3JvD160316-05 AB 14 833 AA

AB14.0833 : Enkeling AA; Ma – 5 lammers uit 4 parings
Eie Prestasie (VTW’s) : S Direk +2.02; S Mater +0.20; LM +2.99; SVM +0.20; VD -0.41; AM 10.70

teeltram4JvD160316-04 AB 14 216 AA

AB14.0216 : 2ling AA; Ma 3 lammers uit 2 parings
Eie Prestasie (VTW’s) : S Direk +1.62; S Mater +0.74; LM +2.66; SVM +0.19; VD +0.15; AM 9.50

teelram2JvD160316-07 AB 14 2032 AA

AB14.2032 : 2ling AA; Ma 9 lammers uit 5 parings
Eie Prestasie (VTW’s) : S Direk +1.37; S Mater +0.01; LM +1.81; SVM +0.28; VD +0.26; AM 7.50

HEREFORD STOET Fase C of D getoets

4 Gereg. Stoet Hereford bulle (18 – 30 mde)
14 Gereg. Kommersiële Hereford bulle (18 – 30 mde)
16 Gereg. Stoet Hereford koeie
(totale groep gebore in 2010 – dragtig en/of met kalf)
10 Angus koeie met Hereford kalwers (Baldo)
Eerste 3 lotte vroulike diere word twee per lot aangebied.
Een word verkoop – ander een bly in kudde.

HEREFORD P R E S T A S I E S

MEESTE PUNTE : 2014 Nasionale Kampioenskappe
2014 FACE C TOEKENNING : BMH11 0091
2013 LANDBOUWEEKBLAD en STAMBOEK ELITE KOEI : BMH10 0023
2012 FACE C TOEKENNING : BMH10 0003
2012 FARMERS WEEKLY KOEI : BMH03 0023

VRUGBARE KUDDE
In 2014 is 118 koeie gedek en net 2 (twee) nie-dragtig; *een deel van tweeling met bulletjie as broer; *een vorige jaar self ‘n tweeling gehad.

N A V R A E
PP MONG TRUST Bertus Mong (k) 028 841 4608 082 947 0701
Laurie Pohl (k)
028 841 4036 082 947 0713
BKB SKAAP Hennie Hattingh, Caledon 082 786 1534
BKB BEES Stefan le Roux, Caledon 082 771 5845
SA HEREFORD GENOOTSKAP Pieter de Klerk, Bloemfontein 084 811 8303